Metadata för Riktlinje för attest och utanordning

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinje för attest och utanordning
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinje för attest och utanordning.pdf
Beskrivning: Riktlinjen utgår från policy för attest och utanordning och gäller Västra Götalandsregionens samtliga ekonomiska transaktioner inklusive projektmedel och andra medel som VGR förvaltar och förmedlar.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 2
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2018-03-22 13:37:00
Dokumentid källa: 34957
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=34957
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2018-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2022-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-12-22 00:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2018-03-22 13:37:10
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/34957?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: ekonomi och inköp
Diarienummer: RS 2017-02666
Nyckelord
Författarens nyckelord: riktlinje, attest, utanordning, ekonomi, inköp, transaktioner
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 514e406f154536b19d6b8612f2d4b34a
Källsystem: Barium