Metadata för MA SRO 180928

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): MA SRO 180928
Filnamn, utgivet/publicerat: MA SRO 180928 .pdf
Filnamn, original: MA SRO 180928 .docx
Gruppering av handlingstyper: Information
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.2
Sparat av: Gunilla Fasth (gunfa14) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Avdelning kunskapsstöd/Kunskapsstöd för somatik
Sparat av ID: gunfa14
Sparat datum: 2019-01-08 14:21:46
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/f89fdf1b-4afc-4221-966a-6852dd0de9a5
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/f89fdf1b-4afc-4221-966a-6852dd0de9a5
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2019-01-08 14:21:00
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Gunilla Fasth (gunfa14) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Avdelning kunskapsstöd/Kunskapsstöd för somatik
Publicerat av ID: gunfa14
Publiceringsdatum: 2019-01-08 14:21:46
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/f89fdf1b-4afc-4221-966a-6852dd0de9a5?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/f89fdf1b-4afc-4221-966a-6852dd0de9a5?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: minnesant_sro
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: fd577a3cf8b7c9f4072ecfc27631f4e5
Kontrollsumma dokument, original: 1708cf30b91590545207e07920ef00d3
Källsystem: Alfresco