Metadata för FM-service Effektiv arbetsplats - Tjänstebeskrivning

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): FM-service Effektiv arbetsplats - Tjänstebeskrivning
Filnamn, utgivet/publicerat: FM-service Effektiv arbetsplats - Tjänstebeskrivning.pdf
Filnamn, original: FM-service Effektiv arbetsplats - Tjänstebeskrivning.docx
Beskrivning: Ansvar: Områdeschef NU/Kungälv/FTV/HH. Kontaktperson Tjänster och leveranser: Annette Malmqvist.
Gruppering av handlingstyper: Information
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.5
Sparat av: Katarina Rosvall (katro) VGR/Org/Regionservice/Regionservice ledningskansli/Kanslienhet
Sparat av ID: katro
Sparat datum: 2018-03-02 10:28:54
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/9ea3d33e-252a-4a37-af91-a0f28d796ec1
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/rls/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/9ea3d33e-252a-4a37-af91-a0f28d796ec1
Skapat av och för
Skapat av (Fritext): Ronny Moberg
Skapat av enhet (autokomplettering): Regionservice
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006220
Skapat av Projekt/Uppdrag/Grupp: Ledningshandboken
Ansvariga
Funktionsansvar: Områdeschef NU/Kungälv/FTV/HH
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-04-03 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2020-04-29 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-04-04 09:01:00
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Regionservice
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006220
Publik åtkomsträtt: Intranät
Publicerat av: Katarina Rosvall (katro) VGR/Org/Regionservice/Regionservice ledningskansli/Kanslienhet
Publicerat av ID: katro
Publiceringsdatum: 2018-03-02 10:28:54
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/9ea3d33e-252a-4a37-af91-a0f28d796ec1?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/9ea3d33e-252a-4a37-af91-a0f28d796ec1?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Processnamn: Tjänstebeskrivningar
Dokumentserie: Tjänster och leveranser
Referensnummer i dokumentserie: Styrdokument
Nyckelord
Författarens nyckelord: FM-servicetjänster
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 489c28556c58b53081eba36e97174f52
Kontrollsumma dokument, original: a2ecb7e566de546fe44a585dc4ca5c2e
Källsystem: Alfresco