Kommittén för mänskliga rättigheter 2016-12-01 Protokoll 2 av 2