2017-10-31 Bilaga. Aktuellt i Mitt i livet_Samverkan_i_Göteborgsområdet