Anteckningar verksamhetsråd Närvårdcentrum Skene, 2018-10-10