HSNS 2017-06-20 Protokoll 2 av 2 omedelbar justering