Metadata för Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
Filnamn, utgivet/publicerat: Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.pdf
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 2
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2017-10-23 09:59:00
Dokumentid källa: 33725
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=33725
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Externa relationer/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Koncernkontoret
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2016-05-09 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2021-05-09 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-09-12 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Externa relationer/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2017-10-23 09:59:15
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/33725?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: intern kontroll
Nyckelord
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 6707f1a3019bcba42578be00da6409cb
Källsystem: Barium