Metadata för Regional kulturplan

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Regional kulturplan
Filnamn, utgivet/publicerat: Regional kulturplan .pdf
Filnamn, original: Regional kulturplan .pdf
Beskrivning: Plan för kulturutveckling
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Plan politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 24
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 2
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-02 21:13:00
Dokumentid källa: 28319
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28319
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Kultur/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003358, SE2321000131-E000000003359
Ansvariga
Funktionsansvar: Regionutvecklingsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2016-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2019-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-24 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2015-12-15 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-02 21:13:18
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28319?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28319?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: kultur
Diarienummer: RS 2016-00784
Nyckelord
Författarens nyckelord: Kultur, kulturpolitik, kulturutveckling, plan
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: c44af4a67d77f6d0737830f80695b505
Kontrollsumma dokument, original: 1d4592b0e45acb8afef45f4391210d8d
Källsystem: Barium