2017-05-22 Nyhetsbrev pregabalin vid generaliserat ångestsyndrom och neuropatisk smärta