Metadata för Riktlinje för flaggning

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinje för flaggning
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinje för flaggning.pdf
Alternativ titel: Riktlinje för flaggning vid Västra Götalandsregionens verksamheter
Beskrivning: Regiongemensamma riktlinjer vad gäller flaggning vid VGRs verksamheter
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Riktlinje politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 25
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 2
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2018-09-11 12:31:00
Dokumentid källa: 31456
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=31456
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000001794
Ansvariga
Funktionsansvar: Kommunikationsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-03-07 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2022-03-01 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-23 00:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2017-03-07 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2018-09-11 12:31:12
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31456?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: kommunikation
Diarienummer: RS 2016–07168
Nyckelord
Författarens nyckelord: Flaggning, flagga
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 22bb20b8dea619269fd9015e96f1437e
Källsystem: Barium