Metadata för Vårdgivarwebben

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Vårdgivarwebben
Filnamn, utgivet/publicerat: Vårdgivarwebben.pdf
Filnamn, original: Vårdgivarwebben.pdf
Gruppering av handlingstyper: Mötesdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Möten:- minnesanteckningar övriga
Version: 0.1
Sparat av: Tomas Bremholm (tombr2) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Kvalitetsstyrning Uppdrag o Avtal
Sparat av ID: tombr2
Sparat datum: 2017-10-09 10:00:01
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/0b7c1303-2c2e-46fe-8fbd-52a350a200dc
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/0b7c1303-2c2e-46fe-8fbd-52a350a200dc
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2017-10-09 10:00:01
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Tomas Bremholm (tombr2) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Hälso- och sjukvård/Kvalitetsstyrning Uppdrag o Avtal
Publicerat av ID: tombr2
Publiceringsdatum: 2017-10-09 10:00:01
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/0b7c1303-2c2e-46fe-8fbd-52a350a200dc?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/0b7c1303-2c2e-46fe-8fbd-52a350a200dc?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Processnamn: Branschråd
Ärendetyp: Anteckningar
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: ffc1e018d30c1f3414efd577348adca4
Kontrollsumma dokument, original: 3114eedbfd1ee4957e75761362ed5a5d
Källsystem: Alfresco