Kommittén för mänskliga rättigheter 2017-11-30 protokoll