Metadata för Förlorad arbetsinkomst anställd 2018

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Förlorad arbetsinkomst anställd 2018
Filnamn, utgivet/publicerat: Förlorad arbetsinkomst anställd 2018.pdf
Filnamn, original: Förlorad arbetsinkomst anställd 2018.pdf
Gruppering av handlingstyper: Information
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.1
Sparat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Sparat av ID: barty1
Sparat datum: 2018-05-03 13:19:00
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/72a7d863-621c-4741-b11e-7b4674a2bb06
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/72a7d863-621c-4741-b11e-7b4674a2bb06
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2018-05-03 13:19:00
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Publicerat av ID: barty1
Publiceringsdatum: 2018-05-03 13:19:00
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/72a7d863-621c-4741-b11e-7b4674a2bb06?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/72a7d863-621c-4741-b11e-7b4674a2bb06?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: koncernkontoret politikerblanketter
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: c002a3820e73490fbd9bb67c20a2db99
Kontrollsumma dokument, original: 811f9b1e25ffa378c4135a27c2e4387d
Källsystem: Alfresco