Metadata för Regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområde i Västra Götaland

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområde i Västra Götaland
Filnamn, utgivet/publicerat: Regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområde i Västra Götaland.pdf
Filnamn, original: Regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområde i Västra Götaland.pdf
Beskrivning: Utveckling och bevarande av services på Västra Götalands landsbygd och skärgårdsområden
Gruppering av handlingstyper: Handlingsplan
Dokumentstruktur VGR: Plan politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 24
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 2
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-03 08:22:00
Dokumentid källa: 27979
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=27979
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003358
Ansvariga
Funktionsansvar: Regionutvecklingsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2014-04-14 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2018-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-07-03 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2014-02-11 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-03 08:22:34
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/27979?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/27979?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: regional utveckling
Nyckelord
Författarens nyckelord: glesbygd, service, urbanisering, landsbygd, stimulans
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 68e9c4300aa3cdc09092930f7334dec4
Kontrollsumma dokument, original: 1f22105d1a8ea4338c059eda68468875
Källsystem: Barium