Metadata för Arvoden 2017-2018 from 1 nov 2017

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Arvoden 2017-2018 from 1 nov 2017
Filnamn, utgivet/publicerat: Arvoden 2017-2018 from 1 nov 2017.pdf
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer
Version: 0.1
Sparat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Sparat av ID: barty1
Sparat datum: 2018-10-02 06:47:14
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/6be562d0-60c8-4e16-be16-2e6fcc16e164
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/6be562d0-60c8-4e16-be16-2e6fcc16e164
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2018-10-02 06:47:14
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Barbro Thyni (barty1) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Publicerat av ID: barty1
Publiceringsdatum: 2018-10-02 06:47:14
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/6be562d0-60c8-4e16-be16-2e6fcc16e164?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/6be562d0-60c8-4e16-be16-2e6fcc16e164?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: polwebb regler och rutiner
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: a9ae1db7436d49a949373e33db3187b4
Källsystem: Alfresco