Metadata för Uppförandekod för leverantörer

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Uppförandekod för leverantörer
Filnamn, utgivet/publicerat: Uppförandekod för leverantörer.pdf
Filnamn, original: Uppförandekod för leverantörer.pdf
Beskrivning: Etiska grundkrav på leverantörernas produktion
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Riktlinje politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 25
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 3
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-15 11:49:00
Dokumentid källa: 28178
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28178
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000001784
Ansvariga
Funktionsansvar: Ekonomidirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2013-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2018-01-01 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-21 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2012-09-30 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-15 11:48:43
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28178?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28178?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: ekonomi och inköp
Nyckelord
Författarens nyckelord: leverantörskrav, uppförandekod, normer, produktion
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: e5c185c46e338088b45762faf7909b4c
Kontrollsumma dokument, original: 1e691c8955140f7ebca74248791c5a29
Källsystem: Barium