Metadata för Vision Västra Götaland - Det goda livet

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Vision Västra Götaland - Det goda livet
Filnamn, utgivet/publicerat: Vision Västra Götaland - Det goda livet.pdf
Beskrivning: Kommunerna och Västra Götalandsregionens gemensamma vision för Västra Götalands utveckling.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Vision regionfullmäktige
Dokumentstruktur VGR ID: 20
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 5
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2018-03-27 08:39:00
Dokumentid källa: 28338
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28338
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Regiondirektören/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003524
Ansvariga
Funktionsansvar: Regiondirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2005-04-04 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2020-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-25 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2005-04-04 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2018-03-27 08:40:09
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28338?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: vision
Nyckelord
Författarens nyckelord: vision, gott liv, tillväxt, hälsa, utveckling
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: ba72e212ff333e0960e10be80e9f0ea0
Källsystem: Barium