Metadata för Krishanteringsplan

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Krishanteringsplan
Filnamn, utgivet/publicerat: Krishanteringsplan.pdf
Filnamn, original: Krishanteringsplan.docx
Beskrivning: Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Plan politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 24
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 4
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-02 13:52:00
Dokumentid källa: 28263
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28263
Skapat av och för
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab utförarstyrning o samordning/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000011366
Ansvariga
Funktionsansvar: Direktör utförarstyrning och samordning
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2015-10-19 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2018-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-22 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2015-10-19 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-02 13:51:52
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28263?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28263?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: krisberedskap och säkerhet
Diarienummer: Dnr RS 1970-2014
Nyckelord
Författarens nyckelord: krishantering, kris, beredskap
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: f62fcd34493b12ea9ec5639c13496fac
Kontrollsumma dokument, original: c3310983f6f9ca60eb196eab2a934193
Källsystem: Barium