2018-05-31 Minnesanteckningar NOSAM Psykiatri Västerstadsdelarna