2017-11-14 Nyhetsbrev särskild faktureringsrutin Losec upphör