2019-01-30 Bilaga 4. Frågor och svar om vårdsamverkan avseende omställningen - SAMLA