2018-11-09 Kort information från Arbetsgrupp SAMSA i SAMLA.