2019-01-30 Minnesanteckningar NOSAM Örgryte-Härlanda