2017-08-29 Bilaga. Aktuellt i Mitt i livet_Samverkan_i_Göteborgsområdet