Kommittén för mänskliga rättigheter 2016-06-02 Protokoll nummer 1 av 2