Kommittén för mänskliga rättigheter 2017-02-03 Omedelbart justerad paragraf