Samrådet för externa relationer 2016-04-26 kallelse