Metadata för Rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen
Filnamn, utgivet/publicerat: Rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen.pdf
Filnamn, original: Rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen.pdf
Alternativ titel: Rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen
Beskrivning: Rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Policy politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 19
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 3
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-01 11:25:00
Dokumentid källa: 28335
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28335
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av (Fritext): Koncernstab HR, Koncernkontoret
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Personaldirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-04-30 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2022-04-29 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-02-28 00:00:00
Tillgänglighetsdatum tom: 2022-04-29 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2008-01-31 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-01 11:25:22
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28335?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28335?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: personal
Diarienummer: RS 2016–02451
Nyckelord
Författarens nyckelord: resor, möten, personal, politiker, hållbar
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 6cabb16b8385a298de514adbb006d379
Kontrollsumma dokument, original: ceb7aa72b05f2a36981e5b0ced3a7a29
Källsystem: Barium