Metadata för Miljöplan för Västra Götalandsregionens Verksamheter, 2017–2020

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Miljöplan för Västra Götalandsregionens Verksamheter, 2017–2020
Filnamn, utgivet/publicerat: Miljöplan för Västra Götalandsregionens Verksamheter, 2017–2020.pdf
Filnamn, original: Miljöplan för Västra Götalandsregionens Verksamheter, 2017–2020.pdf
Beskrivning: Miljöplanen syftar till att vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling genom mål omlåg klimatpåverkan, låg förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen samt en hållbar resursanvändning.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Plan politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 24
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 2
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-02 08:20:00
Dokumentid källa: 31079
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=31079
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Miljö/Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003357, SE2321000131-E000000003358
Ansvariga
Funktionsansvar: Regionutvecklingsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2020-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-02 00:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2016-10-09 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-02 08:20:10
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31079?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31079?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: miljö
Nyckelord
Författarens nyckelord: plan, miljö, hållbar utveckling
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 77eb0ab742e15f49979ea340a4c9eba2
Kontrollsumma dokument, original: 3b309069d82e4f56bb7ae8e630b6de30
Källsystem: Barium