Miljöplan för Västra Götalandsregionens Verksamheter, 2017–2020