Kommittén för mänskliga rättigheter 2016-09-23 Protokoll 2 av 2