Metadata för Policy för mänskliga rättigheter

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Policy för mänskliga rättigheter
Filnamn, utgivet/publicerat: Policy för mänskliga rättigheter.pdf
Beskrivning: Policy för arbete med att implementera mänskliga rättigheter i VGR
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Policy politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 19
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 3
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2017-05-19 13:51:00
Dokumentid källa: 28329
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28329
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Mänskliga rättigheter/Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003358, SE2321000131-E000000009853
Ansvariga
Funktionsansvar: Regionutvecklingsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2015-06-08 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2020-06-08 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-24 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2015-07-07 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2017-05-19 13:51:14
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28329?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: mänskliga rättigheter
Nyckelord
Författarens nyckelord: mänskliga rättigheter
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 4d861f18495da0e297c36ffcf75f44ac
Källsystem: Barium