Regionfullmäktige 2012-10-22 Forbrev till Temadagen