Ersättning för förlorad tjänstepension - uppdrag under 40 procent av heltid