2018-05-31 Bilaga Högsbo Specialistsjukhus Besök hos NOSAM