Regelverk för enskilds direktåtkomst tilll journaluppgifter på nätet RS § 91, 160322