Metadata för Regionfullmäktige 2018-06-18-19 Handlingar KoK-Bok Vårdval Rehab 2019

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Regionfullmäktige 2018-06-18-19 Handlingar KoK-Bok Vårdval Rehab 2019
Filnamn, utgivet/publicerat: Förslag Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2019.pdf
Gruppering av handlingstyper: Mötesdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Kallelser, föredragningslistor, dagordningar etc tillsammanträden
Version: 0.3
Sparat av: Britt-Marie Gustafsson (brigu7) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Sparat av ID: brigu7
Sparat datum: 2018-06-11 06:49:44
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/2a2ace15-7262-40b6-b53d-58e28b6c9031
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/regionfullmktige/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/2a2ace15-7262-40b6-b53d-58e28b6c9031
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2018-06-11 06:49:44
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Britt-Marie Gustafsson (brigu7) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Publicerat av ID: brigu7
Publiceringsdatum: 2018-06-11 06:49:44
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/2a2ace15-7262-40b6-b53d-58e28b6c9031?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/2a2ace15-7262-40b6-b53d-58e28b6c9031?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: Regionfullmäktiges sammanträde
Referensnummer i dokumentserie: ny
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: d875d689104095fd6f51144362b05250
Källsystem: Alfresco