Avvikelseblankett Vårdsamverkan Fyrbodal 2018 (Gammal pappersblankett, används tills man börjar använda MedControl Pro)