Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta, MMR2, enl. rehabiliteringsgarantins riktlinjer