Samrådet för externa relationer 2015-03-09 mötesanteckningar