Kommittén för mänskliga rättigheter 2016-01-28 Protokoll nummer 2 av 2