Kungälvs sjukhus detaljbudget och verksamhetsplan 2018