2019-05-17 Protokoll Politiska samrådsgruppen i SAMLA