Metadata för Partipolitisk information och besök i lokaler och på arbetsplatser i Västra Götalandsregionen

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Partipolitisk information och besök i lokaler och på arbetsplatser i Västra Götalandsregionen
Filnamn, utgivet/publicerat: Partipolitisk information och besök i lokaler och på arbetsplatser i Västra Götalandsregionen.pdf
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer
Version: 0.2
Sparat av: Barbro Lindh (barli13) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Digitala medier
Sparat av ID: barli13
Sparat datum: 2018-07-11 12:47:18
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/a790f21e-95e1-473f-b80d-d39a802e1c65
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a790f21e-95e1-473f-b80d-d39a802e1c65
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2018-07-11 12:44:00
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Barbro Lindh (barli13) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Digitala medier
Publicerat av ID: barli13
Publiceringsdatum: 2018-07-11 12:47:18
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/a790f21e-95e1-473f-b80d-d39a802e1c65?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/a790f21e-95e1-473f-b80d-d39a802e1c65?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: polwebb regler och rutiner
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 0b3afb8a2e0a2193904d0ab97495ce11
Källsystem: Alfresco