2017-06-07 Bilaga. Aktuellt i Mitt i livet_Samverkan_i_Göteborgsområdet