Metadata för Regionfullmäktige 2012-10-22-23 Protokoll

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Regionfullmäktige 2012-10-22-23 Protokoll
Filnamn, utgivet/publicerat: 22-23 oktober.pdf
Filnamn, original: 22-23 oktober.pdf
Gruppering av handlingstyper: Beslutsdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.5
Sparat av: Carina Johansson (carjo) Västra Götalandsregionen
Sparat av ID: carjo
Sparat datum: 2014-12-22 10:48:53
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/d21e7088-311c-4f48-88ee-0d30d3a88b4f
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/regionfullmktige/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/d21e7088-311c-4f48-88ee-0d30d3a88b4f
Skapat av och för
Ansvariga
Arkivbildare (autokomplettering): Regionservice
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006220
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2012-11-05 10:57:50
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publicerat för Projekt/Uppdrag/Grupp: VGR
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Carina Johansson (carjo) Västra Götalandsregionen
Publicerat av ID: carjo
Publiceringsdatum: 2014-12-22 10:48:53
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/d21e7088-311c-4f48-88ee-0d30d3a88b4f?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/d21e7088-311c-4f48-88ee-0d30d3a88b4f?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: Regionfullmäktiges sammanträde
Referensnummer i dokumentserie: gammal
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: e690574fa027004befaba2847853eef2
Kontrollsumma dokument, original: 1f51c63c588f2f485e3d56d4a212bd93
Källsystem: Alfresco