2018-12-07 Bilaga 3. Överenskommelse Jul och Nyår 2018 SAMLA_fastställd av Samordningsgruppen 2018-12-07