Samråd funktionshindersfrågor 180517 Mötesanteckningar