Protokoll, mätresultat kP-Glukos. (Bilaga till Glukosomsättning peroral) 848-3