2018-05-04 Bilaga 1 PPT SAMLA Handlingsplan Hälsa och den Nära vården